Thiếu Niên Thiên Tử - The Young Prince Of Han Việt Sub (2006)Thiếu Niên Thiên Tử - The Young Prince Of Han Việt Sub (2006)
Thiếu Niên Thiên Tử - The Young Prince Of Han Việt Sub (2006)
Thiếu Niên Thiên Tử - The Young Prince Of Han Việt Sub (2006)
Thiếu Niên Thiên Tử - The Young Prince Of Han Việt Sub (2006)

Thiếu Niên Thiên Tử - The Young Prince Of Han


Diễn viên: Đặng Siêu, Phan Hồng, Vương Huy


Thể loại: Cổ TrangThời lượng: (40/40)


Quốc gia: Trung QuốcNăm phát hành: 2006Trạng thái: Việt Sub


Nội dung: Nói về cuộc đời của hoàng đế Thuận Trị. Thuận Trị 5 tuổi lên ngôi, 13 tuổi thân chánh. Đối diện với cục diện rất hỗ n loạn, Thuận Trị rút bài học triều Nguyên triều Minh bị mất nước, vứt bỏ những truyền thống lạc hậu, thu hút văn hóa ưu tú, dùng tư tưởng nhà nho cai tri nước nhà, dựng cơ sở thịnh thế của Khang Hy, Càn Long.Thế nhưng giữa một bên là bá quan văn võ một bên là hoàng thái hậu , Thuận Trị luôn lâm vào cảnh ko muốn mà vẫn phải làm dù nhân hậu nhưng chẳng thế làm gì trc thế lực quá


RSS Thiếu Niên Thiên Tử - The Young Prince Of Han Việt Sub (2006)