Người Phụ Nữ Của Vương Triều - Dương Quý Phi: Lady Of The Dynasty Thuyết Minh (2015)Người Phụ Nữ Của Vương Triều - Dương Quý Phi: Lady Of The Dynasty Thuyết Minh (2015)http://xemfree.com/
Người Phụ Nữ Của Vương Triều - Dương Quý Phi: Lady Of The Dynasty Thuyết Minh (2015)
Người Phụ Nữ Của Vương Triều - Dương Quý Phi: Lady Of The Dynasty Thuyết Minh (2015)
Người Phụ Nữ Của Vương Triều - Dương Quý Phi: Lady Of The Dynasty Thuyết Minh (2015)

Người Phụ Nữ Của Vương Triều - Dương Quý Phi: Lady Of The Dynasty


Diễn viên: Đang Cập Nhật


Thể loại: Cổ TrangThời lượng: Full


Quốc gia: Trung QuốcNăm phát hành: 2015Trạng thái: Thuyết Minh


Nội dung: quanh cuộc đời về Dương Ngọc Hoàn - cô gái tài sắc vẹn toàn. Cô được đương triều thiên tử Đường Huyền Tông ân sủng.


RSS Người Phụ Nữ Của Vương Triều - Dương Quý Phi: Lady Of The Dynasty Thuyết Minh (2015)