Ma Giới Kỵ Sĩ: Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Golden Knight Garo Việt Sub (2006)Ma Giới Kỵ Sĩ: Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Golden Knight Garo Việt Sub (2006)
Ma Giới Kỵ Sĩ: Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Golden Knight Garo Việt Sub (2006)
Ma Giới Kỵ Sĩ: Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Golden Knight Garo Việt Sub (2006)
Ma Giới Kỵ Sĩ: Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Golden Knight Garo Việt Sub (2006)

Ma Giới Kỵ Sĩ: Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Golden Knight Garo


Diễn viên: Đang Cập Nhật


Thể loại: Drama MovieThời lượng: (25+2Sp/25)


Quốc gia: Nhật BảnNăm phát hành: 2006Trạng thái: Việt Sub


Nội dung: Sức mạnh, quyền lực, danh tiếng,... từ thời xưa, con người bị ám ảnh và trở nên lầm lỗi bởi những tham vọng của họ. Cũng từ đó Horrors xuất hiện, chúng xâm nhập vào con người từ mặt tối của họ để nuốt lấy linh hồn, chiếm lấy thể xác họ.


RSS Ma Giới Kỵ Sĩ: Hoàng Kim Kỵ Sĩ - Golden Knight Garo Việt Sub (2006)