Hoàng Phi Hồng: Bát Đại Thiên Vương - Wfh: The Eight Assassins Việt Sub (1995)Hoàng Phi Hồng: Bát Đại Thiên Vương - Wfh: The Eight Assassins Việt Sub (1995)
Hoàng Phi Hồng: Bát Đại Thiên Vương - Wfh: The Eight Assassins Việt Sub (1995)
Hoàng Phi Hồng: Bát Đại Thiên Vương - Wfh: The Eight Assassins Việt Sub (1995)
Hoàng Phi Hồng: Bát Đại Thiên Vương - Wfh: The Eight Assassins Việt Sub (1995)

Hoàng Phi Hồng: Bát Đại Thiên Vương - Wfh: The Eight Assassins


Diễn viên: Mạc Thiếu Thông, Trần Quốc Bang, Triệu Văn Trác, Trịnh Tắc Sĩ


Thể loại: Võ ThuậtThời lượng: (1/4)


Quốc gia: Hồng KôngNăm phát hành: 1995Trạng thái: Việt Sub


Nội dung: một bộ phim truyền hình với sự tham gia của Triệu Văn Trác và đạo diễn Từ Khắc. Cả hai làm tổng cộng 22 tập phim về Hoàng Phi Hồng trong năm 1996. ăm câu chuyện được đem tới cho khán giả bao gồm Bát đại thiên vương, Thiếu lâm cố sự, Vô đầu tướng quân, Cách mạng Tân Hợi, Niên đại lý tưởng. Phiên bản truyền hình đề cập nhiều hơn đến các vấn đề nhân sinh, phù hợp với khí chất vừa thư sinh, vừa oai nghiêm của Triệu Văn Trác


RSS Hoàng Phi Hồng: Bát Đại Thiên Vương - Wfh: The Eight Assassins Việt Sub (1995)