Hoàn Châu Cách Cách 2 - Princess Returning Pear Việt Sub (1999)Hoàn Châu Cách Cách 2 - Princess Returning Pear Việt Sub (1999)
Hoàn Châu Cách Cách 2 - Princess Returning Pear Việt Sub (1999)
Hoàn Châu Cách Cách 2 - Princess Returning Pear Việt Sub (1999)
Hoàn Châu Cách Cách 2 - Princess Returning Pear Việt Sub (1999)

Hoàn Châu Cách Cách 2 - Princess Returning Pear


Diễn viên: Triệu Vy, Lậm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt, Phạm Băng Băng


Thể loại: Cổ TrangThời lượng: (1/48)


Quốc gia: Trung QuốcNăm phát hành: 1999Trạng thái: Việt Sub


Nội dung: Trong khi đó, Thái hậu, được mọi người gọi là Lão Phật Gia, về kinh sau một năm tu tịnh ở Ngũ Đài Sơn. Cùng về với bà là Tình Cách Cách Tình Nhi, con gái của một vị vương gia đã qua đời và là tâm phúc của Lão Phật Gia. Lão Phật Gia không lấy làm hài lòng khi biết tin Càn Long đã nhận hai cô gái nhân gian làm cách cách và đã đính hôn họ với Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang. Lão Phật Gia không hài lòng về thân thế của Tử Vy lại càng không ưa Tiểu Yến Tử.


RSS Hoàn Châu Cách Cách 2 - Princess Returning Pear Việt Sub (1999)