Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển 2 - The Starry Night, The Starry Sea 2 Việt Sub (2017)Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển 2 - The Starry Night, The Starry Sea 2 Việt Sub (2017)http://xemfree.com/
Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển 2 - The Starry Night, The Starry Sea 2 Việt Sub (2017)
Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển 2 - The Starry Night, The Starry Sea 2 Việt Sub (2017)
Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển 2 - The Starry Night, The Starry Sea 2 Việt Sub (2017)

Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển 2 - The Starry Night, The Starry Sea 2


Diễn viên: Huỳnh Tông Trạch, Phùng Kiện Phong


Thể loại: Cổ TrangThời lượng: (34/34)


Quốc gia: Trung QuốcNăm phát hành: 2017Trạng thái: Việt Sub


Nội dung: Đại Đường thịnh thế, phồn hoa đô lệ. Tại một trấn nhỏ tên là Thường Lạc nằm ven biển có ngành đóng tàu phát triển, nữ tử loài người họ Lục nữ cải nam trang lẻn vào xưởng tàu, hy vọng có thể phát triển bản thân trong xưởng tàu, thực hiện ước mơ giương buồm ra khơi của bản thân. Hoàng tử người cá Ngô Cứ Lam cũng mang theo nhiệm vụ thần bí đến xưởng tàu.


RSS Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển 2 - The Starry Night, The Starry Sea 2 Việt Sub (2017)